Dr. Kim Klarskov Jeppesen's home page
Kurser og foredrag


Jeg holder efter aftale foredrag samt kortere eller længerevarende kurser om forskellige emner indenfor revision, lige fra generel revisionsteori på cand.merc.aud.-niveau til kurser i specifikke revisionsstandarder. Længerevarende kurser vil ofte blive gennemført i regi af Handelshøjskolens Efteruddannelse og eventuelt i samarbejde med andre lærere. Kurserne kan udvikles både til revisionsfirmaets medarbejdere og til statsautoriserede og registrerede revisorers egne efteruddannelsesbehov.

De er velkommen til at kontakte mig for en snak om mulighederne, enten på email kim@klarskovjeppesen.dk eller på telefon 29930115.Nedenfor kan ses eksempler på tidligere kursusopgaver.

Længerevarende kurser

* Kursus i finansiel revision for offentlige revisorer for COR.
* Kursus i videnskabsteori og metodelære for COR.
* Generelt revisionskursus for ToldSkat.
* Generelt revisionskursus for Kommunernes Revision.
* Generelt revisionskursus for Revisionschefkredsen.

Kortere kurser

* Kursus i revision og besvigelser for Revisorernes Undervisningssamarbejde.
* Revisionskursus for FRR.
* Introduktion til revision for SKAT.
* Kursus i procesrevison for Rigsrevisionen.
* Kursus i procesrevision for ToldSkat.
* Kursus i revision af risikoområder for Revisorernes Undervisningssamarbejde v Alsø & Breinholdt.

Foredrag mv

* Foredrag om revisionens fremtid, Jyske Bank, Intern Revision.
* Foredrag om besvigelser, IIA Danmark.
* Foredrag om risikostandarderne og deres baggrund, for Kommunernes Revision.
* Foredrag om brug af Computer Assisted Audit Techniques for PricewaterhouseCoopers, Island.
* Foredrag om revision af offentligt indkøb for Rigsrevisionen/EUROSAI.
* Foredrag om revisionsmetoder for Dansk Landbrugsrådgivning.
* Foredrag om procesrevision for Nielsen & Christensen, Aalborg.
* Manuduktionskursus i revisionsteori for Revifora på Syddansk Universitet.
* Foredrag om besvigelser og corporate governance for Revifora.
* Foredrag om revisionsbranchens struktur og fremtidige udvikling for partnerne i en række nordjyske revisionsfirmaer.

Gæsteforelæsninger

* Lunds Universitet, februar 2006.
* University of Iceland, april 2006, marts 2007, oktober 2007 og marts 2008.


kim@klarskovjeppesen.dk